Ympäristölupa ja aloituslupa

POPPARI OY, YMPÄRISTÖLUPA JA ALOITUSLUPA

Hevosenlannan ja eräiden jätteiden hyödyntäminen kompostitoiminnassa

Asia

Päätös ympäristönsuojelulain 39 §:n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee hevosenlannan kompostointia sekä eräiden jätteiden hyödyntämistä kompostitoiminnassa kiinteistöllä 853-413-1-364, osoitteessa Nummitie 91, Tuusula.

Päätös sisältää ratkaisun ympäristönsuojelulain 199 §:n mukaiseen aloituslupahakemukseen toiminnan aloittamiseksi mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Luvan hakija

Poppari Oy

Isoniityntie 23, 04370 Tuusula
Y-tunnus 2216305-4

Toiminnan sijainti

Suunniteltu kompostointikenttä ja halli sijoittuvat Tuusulan keskiosaan Nummitien varrelle kiinteistölle 853-413-1-364, os. Nummitie 91. Kiinteistöllä on nyt koneiden huoltohalli. Suunnitellun kompostointialueen koko on 1,5 hehtaaria. Suunniteltu kompostointialue on nykyisin metsätalouskäytössä ja alueella kasvaa metsää. Itäpuolella on kiinteistön itäpuolella tilaan kuuluvaa viljelyskäytössä olevaa peltoa.

Nummitien toisella puolella on ravirata ja jo käytöstä poistunut kartingrata. Toimipisteen eteläpuoli on merkitty taajama-alueeksi. Pohjoispuoli on taajaman lievealuetta.

Nummitie 91, 04370 Tuusula

Nummitie 91, 04370 Tuusula